Castell Henllys

Castell Henllys

Cymru Sir Benfro

Castell Hennlys

Darganfod mwy

Lle bynnag mae pobl yn mynd, rydym yn gwneud ein marc. Nid oedd pobl hynafol Gogledd Sir Benfro yn eithriad hyn o beth, gan iddynt adael dim llai nag 8 safle cynhanesyddol yn yr ardal. Castell Henllys yw'r unig bentref Oes Haearn ym Mhrydain a ailadeiladwyd ar yr union safle lle'r oedd ein hynafiaid Celtaidd yn byw 2,000 o flynyddoedd yn ôl. Dilynwch y llwybr troednoeth trwy raean fflint, clai slwtshlyd a bonion coed a byddwch yn llythrennol yn cerdded yn ôl troed llwyth y Demetae.