Dyffryn Avoca

Dyffryn Avoca

Iwerddon Wicklow

Dyffryn Avoca

Darganfod mwy

Fel ardal sy’n gysylltiedig â’r diwydiant mwyngloddio copr, anfarwolwyd y dyffryn gan Thomas Moore yn y gân ‘The Meeting of the Waters’. Y dyfroedd dan sylw yw afonydd Avonmore ac Avonbeg, sy'n cwrdd tua 2 filltir o bentref Avoca. Mae hefyd yn nodi'r man cychwyn ar gyfer taith gerdded esmwyth ar hyd gwaelod y dyffryn. Yn ogystal â bod yn enwog am wehyddu â llaw, Avoca oedd pentref ffuglennol ‘Ballykissangel’ yn y gyfres o’r un enw a ddarlledwyd gan y BBC tua diwedd y 90au.