Gerddi Dyffryn Tywi

Sir Gaerfyrddin

Cymru Sir Gaerfyrddin

Gerddi Dyffryn Tywi

Darganfod mwy

Mae dwy ardd wahanol iawn, ond yr un mor apelgar, yn cystadlu am eich sylw yn y rhan hon o Sir Gaerfyrddin.

 

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn safle 560 erw a agorodd yn 2000, gydag ystod o erddi ar thema a thŷ gwydr un rhychwant mwyaf y byd ymhlith ei atyniadau. O gymharu, byddwch yn cael maddeuant am feddwl eich bod wedi crwydro ar set drama gyfnod yng Ngerddi Aberglasne. Mae'r gerddi muriog ffurfiol yn dyddio o oes Elisabeth gyda gardd gloestr unigryw yn ganolog iddi.