Gyrru ar hyd Arfordir Cylch Hook

Gyrru ar hyd Arfordir Cylch Hook

Iwerddon Wexford

Gyrru ar hyd Arfordir Cylch Hook

Darganfod mwy

Os ydych chi'n brin o amser, y daith awr o hyd hon yw'r ffordd ddelfrydol o weld y prif olygfeydd ar hyd braich hir Penrhyn Hook. O amgylch pob yn ail droad mae traeth tawel, caer adfeiliedig, abaty urddasol neu fwyty bwyd môr, ac ar ben y penrhyn saif goleudy gweithredol hynaf y byd. Ond byddem yn synnu pe na bai'r golygfeydd syfrdanol yn gwneud i chi fod eisiau newid eich cynlluniau a threulio mwy o amser yma.