Tiroedd a Moroedd Celtaidd

Tiroedd a Moroedd Celtaidd

Tiroedd a Moroedd Celtaidd

'Y Tri Sanctaidd yw hanfod ein tir sef Awyr, Tir a Môr.' (O fendith y Derwyddon Celtaidd)

Credai'r hen Geltiaid fod gan blanhigion, anifeiliaid a hyd yn oed wrthrychau difywyd hanfod ysbrydol. O'r herwydd, roeddent yn byw yn gydnaws â byd natur. Pery'r ffordd hon o fyw hyd heddiw.

Mae tirweddau'r corneli hyn o Gymru ac Iwerddon bron fel darluniau drych o'i gilydd, gydag ond y môr yn eu gwahanu. Ceir traethau hir heb eu difetha ar hyd arfordir y ddwy wlad, sydd wedyn yn arwain at gefn gwlad bryniog a thoreithiog gyda chadwyni o fynyddoedd trawiadol i'w gweld yn codi yn y pellter. 

Dewch i deimlo grym natur ym mhob mynydd, afon, coeden a chraig.

Hidlwyr
Gwlad
Sir