Treftadaeth Geltaidd

Treftadaeth Geltaidd

Treftadaeth Geltaidd

Ceir cwlwm annatod rhwng Cymru ac Iwerddon sy'n deillio o'u treftadaeth gyffredin o groesau hynafol, adfeilion capeli a cherrig sanctaidd. Gadawodd y mudwyr Gwyddelig a ymgartrefodd yng Nghymru yn y bumed ganrif eu hôl ar ffurf cerrig Ogam sydd i'w gweld ar hyd arfordir y wlad hyd heddiw. Yn gyfnewid, rhoddodd Cymru San Padrig i Iwerddon - yn ôl y sôn.

Dewch i weld sut mae'r gorffennol yn dylanwadu ar fywyd bob dydd yn y cornelyn hwn o'r ddaear.

Hidlwyr
Gwlad
Sir