Preseli Venture

Preseli Venture

Cymru Sir Benfro

Preseli Venture

Website

Mae Preseli Venture yn gaban eco a chanolfan antur gynaliadwy ar arfordir Gogledd Sir Benfro sy'n cynnig profiadau dan arweiniad, megis arforgampau, caiacio môr a syrffio, yn ogystal â gwyliau a phenwythnosau hollgynhwysol o weithgareddau cymysg i oedolion a theuluoedd, fel ei gilydd. Rydym hefyd yn cynnig cyrsiau caiacio môr, gwyliau cerdded ac encilion ffitrwydd pwrpasol.

 • Natur & Bywyd GwylltNature
 • Cerdded
 • chwaraeon dŵr
 • Awyr
 • Môr
 • Tir
 • Hanes
 • Lles ac Ymwybyddiaeth Ofalgar
 • Aml-Weithgaredd
 • Bwyd a Diod
 • Treftadaeth
 • Pererindod