Eiliadau Celtaidd

Eiliadau Celtaidd

Eiliadau Celtaidd

Yr Eiliadau Celtaidd yw'r hyn y byddwch chi'n ei wneud i ddod yn agosach fyth at ein diwylliant Celtaidd, trwy ymgolli eich hun yn y byd lle'r oedd y bobl Geltaidd yn byw - a lle maent yn byw o hyd. Efallai y byddwch yn sefyll ar ben crib rhyw fynydd sydd heb newid dim ers y cyfnod pan safai ein hynafiaid yno dros 2,000 o flynyddoedd yn ôl. Efallai y byddwch chi'n profi ysbryd plentyn yn crio wrth i chi glywed hanesion am y ffordd greulon y byddai carcharorion yn cael eu trin mewn carchar yn y 18fed ganrif. Neu efallai y byddwch yn ymuno â thrigolion tref leol wrth nodi diwedd tymor pysgota llewyrchus arall trwy gynnal angladd ffug i bysgod.

Mae'r rhain yn eiliadau a fydd nid yn unig yn gwneud i chi ddeall beth yw bod yn rhan o'n diwylliant Celtaidd, ond yn gwneud i chi deimlo'r peth hefyd.

Hidlwyr
Gwlad
Sir