Eisoes wedi gwneud eu haddewid - i ofalu am ei gilydd a'r wlad hardd hon

Laugharne

Credai’r hen Geltiaid fod gan blanhigion, anifeiliaid a hyd yn oed wrthrychau difywyd hanfod ysbrydol. Ond roeddent hefyd yn sylweddoli bod yn rhaid iddynt ddefnyddio natur er mwyn goroesi. Yr unig ffordd y gallent fod wedi gwneud hyn oedd trwy ddod i adnabod y byd naturiol yn fanwl a meithrin perthynas o barch tuag ato, fel y gallent fyw mewn cytgord ag ef. Gyda hyn mewn golwg, rydym yn annog pob ymwelydd â’n gwledydd hynafol i barchu’r amgylchedd trwy ymrwymo i’r Addewid Celtaidd. Mae’r addewid hwn yn seiliedig ar 7 egwyddor ‘Gadael Dim ar Ôl’, arferion effaith leiaf posibl i fwynhau’r awyr agored mewn modd cyfrifol. Gallwch ein helpu i wneud hyn drwy ddangos yr Addewid mewn rhan amlwg o’ch busnes. Gorau oll os gallwch chi ymrwymo i’r addewid eich hun yn yr un modd â’r siroedd partneriaeth, drwy gynorthwyo ymwelwyr i fodloni telerau’r addewid. Wedyn bydd pawb ar eu hennill – yn enwedig ein tiroedd prydferth.

WRTH DEITHIO AR Y
LLWYBRAU CELTAIDD:
Byddaf yn chwilio am antur,
Ond byddaf yn barod am bob math
o dywydd a phosibiliad.
Byddaf yn defnyddio trafnidiaeth
gyhoeddus lle y gallwch,
A bod yn ystyriol o bobl eraill pan
fyddaf yn teithio ar fy liwt fy hun.
Byddaf yn archwilio byd natur,
Ond yn cadw pellter parchus
i’w ddiogelu.
Byddaf yn parchu’r gorffennol,
A pheidio â mynd â’r hyn nad
yw’n perthyn i mi.
Byddaf yn cadw’r presennol fel
y mae, A pheidio â gadael dim
i eraill ei lanhau.
Byddaf yn dilyn olion traed
y Celtiaid hynafol,
Ond peidio â gadael
fy ôl troed i.

Llofnodwch yr addewid

Dangoswch eich teyrngarwch i ni drwy lofnodi ein haddewid. Anogwch eich ffrindiau i wneud yr un peth.

Llofnodwch yr adduned ar y llinell gyda'ch bys neu lygoden