ADDEWID CELTAIDD

WRTH DEITHIO AR HYD
LLWYBRAU CELTAIDD:
Byddaf yn chwilio am antur,
Ond byddaf yn barod am bob math
o dywydd a phosibiliad.
Byddaf yn defnyddio trafnidiaeth
gyhoeddus lle gallaf,
A byddaf yn ystyriol o eraill pan
pan fyddaf yn teithio ar fy liwt fy hun.
Byddaf yn archwilio byd natur,
Ond yn cadw pellter parchus
i’w ddiogelu.
Byddaf yn parchu’r gorffennol,
Ac ni fyddaf yn cymryd yr hyn
nad yw’n eiddo i mi. 
Byddaf yn cadw’r presennol fel
y mae, Ac ni fyddaf gadael dim
i eraill ei lanhau.
Byddaf yn dilyn olion traed
yr Hen Geltiaid,
Gan adael dim olion ar fy ôl

Llofnodwch yr addewid

Dangoswch eich teyrngarwch i ni drwy lofnodi ein haddewid. Anogwch eich ffrindiau i wneud yr un peth.

Llofnodwch yr adduned ar y llinell gyda'ch bys neu lygoden

Eisoes wedi gwneud eu haddewid - i ofalu am ei gilydd a'r wlad hardd hon