Y Bannau Celtaidd

Y Bannau Celtaidd

Y Bannau Celtaidd

Y Bannau Celtaidd yw'r mannau lle byddwch yn dod o hyd i'r golygfeydd, y synau a'r straeon a luniodd ein rhannau ni o'r byd. Bydd pob un o'r Bannau yn datgelu cipolwg o eiliad arbennig yn ein hanes, boed hynny 2,000 o flynyddoedd yn ôl, 200 o flynyddoedd yn ôl neu o fewn cof byw. Ond wrth i chi roi'r darnau hyn ynghyd, byddwch yn raddol yn adeiladu darlun llawn o'r rhanbarthau a'r bobl fel yr ydym heddiw - ac yn debygol o fod yn y dyfodol.

Wrth gwrs, mae rhai o'r lleoedd hyn ymhlith ein prif atyniadau i dwristiaid. Ond dim ond trwy ddilyn ffyrdd llai prysur, drwy ddiffodd y llywiwr lloeren a dibynnu ar eich greddf (ac efallai ar fap hen ffasiwn) y byddwch yn dod o hyd i lawer ohonynt. Oherwydd po fwyaf y mentrwch oddi ar y llwybrau cyfarwydd, y gorau y byddwch yn dod i'n hadnabod.  Gallech hyd yn oed fod yn gwneud eich Llwybrau Celtaidd eich hun

Hidlwyr
Gwlad
Sir