Ysbrydoliaeth Geltaidd

Dilynwch Lwybrau Celtaidd ar drywydd llai cyfarwydd i diroedd sy’n dal i ddilyn rhythm y tymhorau. Fe ddewch ar draws gerrig sanctaidd, croesau hynafol a chapeli  anghysbell.  Fe glywch rhythmau’r byd naturiol yn ein lleisiau wrth i ni adrodd chwedlau am seintiau a straeon celwydd golau am bechaduriaid.  Crwydrwch dirweddau gwyllt fydd yn ysbrydoli anturiaethau bob dydd. Galwch heibio i bentrefi lliwgar lle mae gan bobl amser i’w gilydd ac i chithau.  Mae pob Llwybr Celtaidd yn eich tynnu’n nes at yr arfordir a chefn gwlad, y bobl a’r lleoedd  a luniodd ddiwylliant cyfoethog sy’n dal i gael ei rannu gan ddwy wlad; Diwylliant sydd bob amser wedi rhoi croeso cynnes i deithwyr a ffarwel serchog i ffrindiau newydd.