Cymru Ceredigion

Gwylio gemwaith yn cael ei wneud yn Nhregaron

Mae Rhiannon Evans wedi bod yn dylunio ac yn gwneud ei gemwaith Celtaidd yn nhroedfryniau'r mynyddoedd Cambriaidd ers dros 40 o flynyddoedd. Mae llawer o'i darnau wedi'u dylanwadu gan etifeddiaeth y Celtiaid: yr iaith, y llên gwerin a'u traddodiadau. Ond yn hytrach na chopïo darganfyddiadau hanesyddol yn unig, mae hi'n dehongli dyluniadau hynafol yn ei dull unigryw ei hun. Caiff darnau eraill eu hysbrydoli gan y dirwedd a'r bywyd gwyllt a geir yn y rhan brydferth hon o Gymru.

Mae Rhiannon yn dal i wneud llawer o'r gemwaith ei hun, gyda chymorth eurofaint cynorthwyol a hyfforddwyd ganddi, ar y safle yn Nhregaron. Caiff eu creadigaethau eu gwneud o arian ac aur ac maent hefyd yn defnyddio aur Cymreig prin a gwerthfawr. Gallwch eu gwylio wrth eu gwaith yn eu gweithdai gwylio pwrpasol.