Gŵyl Mecryll Aberaeron

Gŵyl Mecryll Aberaeron

Cymru Ceredigion

Gŵyl Mecryll Aberaeron

Darganfod mwy

Does dim posibl fod yna lawer o wyliau lle mae'r dathliadau yn troi o amgylch angladd. Ac mae'n debyg nad oes yr un lle mae'r angladd honno ar gyfer pysgodyn papier-mâché 20 troedfedd o hyd. Ond dyma sut y mae trigolion tref harbwr bert Aberaeron yn nodi diwedd tymor y macrell tua diwedd mis Awst bob blwyddyn. Dyma eu ffordd nhw o roi diolch am y cyflenwad parhaus o scomber scombrus – neu'r macrell cyffredin – sydd wrth gyrraedd bob haf yn darparu bwyd ac incwm ac yn dod â'r dolffiniaid i Fae Ceredigion.

Mae amserlen y diwrnod fel rheol fel a ganlyn. Mae'r cynhebrwng – sy'n cynnwys model enfawr o facrell, a gaiff ei gario gan 6 o gludwyr – yn cyfarfod y tu allan i westy'r Harbwrfeistr. Gwahoddir galarwyr i ddilyn y parti angladd ar draws y dref i Glwb Hwylio Aberaeron, lle rhoddir bendith gan y ficer lleol. Yna cynhelir gwylnos (barbeciw, cerddoriaeth fyw a bar helaeth) ac wrth i'r haul fachlud caiff ein macrell ymadawedig ei gario i'r traeth a'i amlosgi.