Gwyliwch Dolffiniaid ger Ceinewydd

Gwyliwch Dolffiniaid ger Ceinewydd

Cymru Ceredigion

Gwyliwch Dolffiniaid ger Ceinewydd

Darganfod mwy

Mae Bae Ceredigion yn enwog am ei ddolffiniaid trwynbwl, gyda phoblogaeth o tua 250. Cânt eu denu yma gan y tiroedd bwydo toreithiog, y cynefin tawel a'r dyfroedd glân.

Mae'n bosibl gweld dolffiniaid trwynbwl drwy gydol y flwyddyn, ond mae eich rhagolygon ar eu gorau yn yr haf pan fydd digon o fecryll yn y dyfroedd i'r dolffiniaid eu bwyta. Ac mae Ceinewydd yn fan canolog i wylio dolffiniaid, felly mae siawns dda y byddwch yn eu gweld o wal yr harbwr.

Gallwch gynyddu'ch siawns o'u gweld ymhellach drwy fynd ar daith cwch siarter allan i Fae Ceredigion. Mae'n gyfle gwych i weld cytrefi o adar môr hefyd. Mae dolffiniaid trwynbwl yn hynod o ddeallus ac yn gymdeithasol iawn a byddant yn aml yn neidio wrth ymyl cychod ac yn nofio ar y don flaen – sy'n golygu bod sylwi arnynt o agos yn llawer o hwyl.

Cyn i chi gychwyn, beth am alw heibio yng Nghanolfan Bywyd Gwyllt Morol Bae Ceredigion – mae'n rhad ac am ddim – lle gallwch ddysgu sut i adnabod dolffiniaid a'r anifeiliaid mawr eraill sydd i'w gweld ym Mae Ceredigion - llamhidyddion yr harbwr a morloi llwyd yr Iwerydd.