Amserlen teithio Loz’s Leisure

.

Teithlen

Amserlen teithio Loz’s Leisure

Dechrau
1. Dydd #1
Diwrnod 1

Cofrestru yn Wildernest.

Mae Wildernest yn hafan sydd wedi'i lleoli yn y bryniau arfordirol uwchben Dyffryn Aeron, ac yn cynnwys bythynnod clud a adferwyd o'r adeiladau cerrig gwreiddiol.

 

2. Dydd #2
Diwrnod 2

AM

Llangrannog

Yn y bore, treulio amser yn crwydro o amgylch Llangrannog. Yn union i'r gogledd o draeth Llangrannog y mae cildraeth diarffordd Cilborth, y gellir ei gyrraedd naill ai o draeth Llangrannog ar lanw isel, neu i lawr y grisiau yn y clogwyn oddi ar Lwybr yr Arfordir.

PM

Ceinewydd

Neidio i'r car a gyrru i'r gogledd i Geinewydd. Roedd hwn yn borthladd llwyddiannus ar un adeg, ac mae 'nawr yn enwog am gyfleoedd i weld dolffiniaid a thraethau Baner Las sydd wedi ennill gwobrau.

Cinio – mynd i siop pysgod a sglodion y Lime Crab.

Swper – Y Seler yn Aberaeron

Mae'r uchafbwyntiau lleol ar y fwydlen yn cynnwys stecen ffiled Celtic Pride a chregyn gleision Menai ffres. Os oes gennych amser, cyrhaeddwch ychydig yn gynt a threulio ychydig o amser yn cerdded o amgylch harbwr prydferth Aberaeron.

3. Dydd #3
Diwrnod 3

Ymadael â'r Wildernest

 AM

Pen-caer

Gyrru i Ben-caer yn Sir Benfro. Mae pentir creigiog, garw Pen-caer, sydd ar Lwybr Arfordir Sir Benfro ac ym Mharc Cenedlaethol Sir Benfro, yn gwthio allan o'r morlin. Mae yna fywyd gwyllt anhygoel ar hyd y rhan hon o lwybr yr arfordir, ac mae dolffiniaid trwyn potel, morloi llwyd a hyd yn oed orcaod wedi cael eu gweld yma.

Cofrestru ym mhod hunanarlwyo llety gwely a brecwast Baytree, The Garden Shed, am ddwy noson.

 

Swper – Y Polyn

Bwyty teuluol arobryn sy'n swatio ynghudd yn Nyffryn Tywi gwyrddlas rhwng Caerfyrddin a Llandeilo.

4. Dydd #4
Diwrond 4

Chwilota gyda Craig Evans, chwilotwr lleol o Coastal Foraging.  Bydd Craig yn eich casglu o'ch llety ac yn mynd â chi i rai o'i hoff fannau chwilota am fwyd ar hyd arfordir Cymru.

Swper: Florentino's

Bwyty Eidalaidd teuluol yng Nghaerfyrddin (rydym yn argymell y pizzas sy'n cael eu coginio ar y maen!)

Diwedd