Anturiaethau Celtaidd

.

Anturiaethau Celtaidd

Roedd Celtiaid Cymru ac Iwerddon yn profi'r byd mewn tri dimensiwn: Awyr, Tir a Môr. Ac mae'r dimensiynau hyn yn dal i fod yn faes antur delfrydol:

Yr Awyr - Pa ffordd well o geisio cysylltiad ysbrydol â man arbennig na thrwy astudio'r sêr mewn Safle Darganfod Awyr Dywyll?

Tir - y mynegiant amlycaf o ddimensiwn y Tir yw'r mynydd. Dewiswch o blith y cadwyni o fynyddoedd a darganfyddwch heddwch yno.

Môr - Dyma lle mae'r Tri Dimensiwn yn cwrdd, ac mae ganddo briodweddau iachusol a glanweithiol arbennig. Ewch allan i'r dŵr a gadewch iddo fod yn falm i'ch enaid.

Dewch i'ch trwytho eich hun yn yr elfennau y bu'r Celtiaid yn eu haddoli unwaith.

Hidlwyr
Gwlad
Sir