Llyn y Fan Fach a Bannau Brycheiniog

Llyn y Fan Fach a Bannau Brycheiniog

Cymru Sir Gaerfyrddin

Llyn y Fan Fach a Bannau Brycheiniog

Darganfod mwy

Yn Llyn y Fan Fach ym mhen gorllewinol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog byddwch yn dod o hyd i lyn rhewlifol hudolus. Cysylltir y Llyn â chwedl 'Morwyn y Llyn' o'r 14eg ganrif. Yn y stori hon, mae ffermwr ifanc yn priodi merch hardd sydd wedi dod allan o'r llyn, gan addo na fyddai'n ei tharo dair gwaith. Wedi iddi gael ei daro ganddo dair gwaith (er byth mewn dicter), mae hi'n mynd yn ei hôl i'r llyn. Mae hi'n dychwelyd am gyfnod byr i gyfarwyddo ei meibion, sy'n mynd ymlaen i fod yn feddygon, a adwaenir heddiw fel 'Meddygon Myddfai’.

Islaw'r bryniau saif tref farchnad hardd Llanymddyfri. Yma ceir cerflun 5 metr o uchder o Lywelyn ap Gruffydd Fychan wedi'i wneud o ddur gwrthstaen. Caiff ei adnabod fel 'Braveheart' Cymru, a chafodd ei ddienyddio yma gan Harri IV fel cosb am ei gefnogaeth i Owain Glyndŵr.