Rydym yn cyflwyno Diwrnodau Celtaidd i chi. Dylech feddwl am y rhain yn llai fel teithiau a mwy fel mannau cychwyn a fydd yn eich helpu i lunio eich profiad o Lwybrau Celtaidd. Oherwydd rydym yn credu'n gryf mai chi yw curadur eich profiad Llwybrau Celtaidd eich hun.

Ewch oddi ar y llwybr prysur, diffoddwch y sat-nav ac ymgollwch yn eich amgylchoedd. Chwiliwch am abatai coll, cerrig sanctaidd ac adfeilion cestyll a chlywed chwedlau am seintiau, cewri a thywysogion. Archwiliwch arfordiroedd gwyntog a mynyddoedd creigiog a fydd yn adfer eich enaid. Galwch heibio i bentrefi lliwgar a threfi prysur a gadewch gyda mwy o ffrindiau nag yr oedd gennych pan gyrhaeddoch.

Rydym ond yma i'ch cyfeirio'n fras i'r cyfeiriad cywir bob hyn a hyn.

Swydd Waterford: Llefydd Hynafol a Mannau Cysegredig
Waterford
**Read More**