Iwerddon Wexford

Teithiau Cerdded Coetir Courtown

Er ei fod yn bentref glan môr yn bennaf, mae'r goedwig 60 erw yn Courtown yn fan i gael seibiant cysgodol o'r traeth cyfagos.

Yn ystod y 1860au a'r 70au, sefydlodd James Stopford, 5ed Iarll Courtown, binwyddlan ar dir Courtown House. Ymhlith y coed sy'n weddill o'i gasgliad mae coeden goch Califfornia, cypreswydden gors, cedrwydd Siapaneaidd, cedrwydden Libanus a nifer o binwydd, coed yw a gwir gypreswydd. Cadwch lygad am goeden ywen a blannwyd fel rhan o'r casgliad, ond a gwympwyd flynyddoedd yn ôl, gan barhau i dyfu wrth ymyl Tro Cerdded yr Afon.

Ym 1870, plannwyd coed derw ac ynn yn y coetir ymhellach i ffwrdd o'r tŷ. Roedd hyn yn eithaf nodweddiadol o goetir ystâd Fictoraidd; plannwyd y conwydd egsotig a'r coed cochion yng ngolwg y tŷ a'r coed derw ymhellach i ffwrdd.  

Bellach mae 4 taith gerdded hawdd eu marcio yn ymdroelli trwy'r coetir, gyda phob un rhwng 1 ac 1.9km o bellter.