Crwydrwch trwy goetir cysgodol Courtown

Crwydrwch trwy goetir cysgodol Courtown

Iwerddon Wexford

Crwydrwch trwy goetir cysgodol Courtown

Darganfod mwy

Er ei fod yn bentref glan môr yn bennaf, mae'r goedwig 60 erw yn Courtown yn fan i gael seibiant cysgodol o'r traeth cyfagos.

Yn ystod y 1860au a'r 70au, sefydlodd James Stopford, 5ed Iarll Courtown, binwyddlan ar dir Courtown House. Ymhlith y coed sy'n weddill o'i gasgliad mae coeden goch Califfornia, cypreswydden gors, cedrwydd Siapaneaidd, cedrwydden Libanus a nifer o binwydd, coed yw a gwir gypreswydd. Cadwch lygad am goeden ywen a blannwyd fel rhan o'r casgliad, ond a gwympwyd flynyddoedd yn ôl, gan barhau i dyfu wrth ymyl Tro Cerdded yr Afon.

Ym 1870, plannwyd coed derw ac ynn yn y coetir ymhellach i ffwrdd o'r tŷ. Roedd hyn yn eithaf nodweddiadol o goetir ystâd Fictoraidd; plannwyd y conwydd egsotig a'r coed cochion yng ngolwg y tŷ a'r coed derw ymhellach i ffwrdd.  

Bellach mae 4 taith gerdded hawdd eu marcio yn ymdroelli trwy'r coetir, gyda phob un rhwng 1 ac 1.9km o bellter.