Edrychwch dros Benrhyn Hook o gopa Slieve Coillte neu crwydrwch trwy’r goedlan coffa JF Kennedy

Edrychwch dros Benrhyn Hook o gopa Slieve Coillte neu crwydrwch trwy’r goedlan coffa JF Kennedy

Iwerddon Wexford

Edrychwch dros Benrhyn Hook o gopa Slieve Coillte neu crwydrwch trwy’r goedlan coffa JF Kennedy

Darganfod mwy

Slieve Coillte yw'r pwynt uchaf ar Benrhyn Hook ar uchder o 271 metr. Mae'n boblogaidd gyda cherddwyr, ac mae miloedd yn dringo'r bryn bob blwyddyn. Ar ddiwrnod da, gallwch weld y penrhyn cyfan, gan gynnwys Goleudy Hook Head. Ar y copa ceir carreg goffa yn nodi rôl y bryn yng Ngwrthryfel 1798. Ceir tro cerdded cylchol o amgylch y copa hefyd, felly gallwch fwynhau'r golygfeydd panoramig dros chwe sir.

Ar ochr ddeheuol y bryn mae Parc Coffa John F Kennedy, sydd wedi'i gysegru er cof am 35ain Arlywydd yr UD. Yn ymestyn ar draws 623 erw, mae'r parc coetir hardd hwn yn cynnwys dros 500 o wahanol goed rhododendron ac asalea a chasgliad o bwysigrwydd rhyngwladol o dros 4,500 o wahanol goed a llwyni, rhai ohonynt yn brin iawn. Dyma'r lle delfrydol i gael myfyrio wrth gerdded, lle mae llwybrau cerdded yn ymdroelli ymysg llwyni ewcalyptws, coed coch, derw a magnolia.