Chwilota yn Ne Wicklow

Chwilota yn Ne Wicklow

Iwerddon Wicklow

Chwilota yn Ne Wicklow

Darganfod mwy

Mae byw mewn byd lle gallwn gael bwyd poeth wedi'i ddosbarthu 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos braidd yn ddefnyddiol ar brydiau, ond mae chwilota am fwyd yn ffordd wych o ailgysylltu â natur a rhyddhau ein heliwr-gasglwr mewnol. Ar wahân i'r manteision corfforol a meddyliol amlwg, mae chwilota'n darparu amrywiaeth eang o fwyd rhad ac am ddim, sy'n gynaliadwy, yn iach ac ar ei orau o ran maeth.

Os yw'r amser yn dynn, bydd taith gerdded 3 awr i chwilota am Fwyd Gwyllt yn eich dysgu sut i adnabod dail gwyllt, blodau, ffrwythau, cnau a madarch a geir yn gyffredin, yn dibynnu ar y tymor. I gael gwybodaeth fanylach am Fwydydd Gwyllt, gallech chi gofrestru ar gyfer Dosbarth Meistr Bwydydd Gwyllt 2 ddiwrnod o hyd yn BrookLodge & Macreddin Village. Dyma'r unig gwrs rheolaidd o'i fath yn Iwerddon ac mae'n cynnwys sesiynau ymarferol ac arddangosiadau a roddir gan gogyddion Strawberry Tree Restaurant y pentref. Mae'r Dosbarth Meistr yn ymdrin ag adnabod Bwydydd Gwyllt ar draws y flwyddyn, ynghyd â chyfarwyddyd ar sut i gasglu, coginio a chadw gan ddefnyddio dulliau traddodiadol.