Dewch i ddarganfod hanes Dinefwr

Dewch i ddarganfod hanes Dinefwr

Cymru Sir Gaerfyrddin

Dinefwr Castle & Newton House

Darganfod mwy

Mae gan Ddinefwr, ystâd 800 erw drawiadol ychydig y tu allan i Landeilo, le pwysig yn hanes Cymru. Y gaer, a saif ar ben bryn yn edrych dros Ddyffryn Tywi, oedd lle bu'r Arglwydd Rhys unwaith yn cynnal llys ac yn dylanwadu ar benderfyniadau am Gymru. Gall ymwelwyr brofi sut oedd bywyd mewn blynyddoedd diweddarach trwy fynd ar daith o amgylch Plas Dinefwr o'r 17eg ganrif. Mae’r ystâd hefyd yn gartref i Warchodfa Natur Genedlaethol gyntaf Cymru i gael ei lleoli mewn parcdir, a pharc wedi'i dirweddu o'r ddeunawfed ganrif sy'n cynnwys parc ceirw canoloesol.