Dewch i ddysgu am y recordiau cyflymder y byd ar draeth Pentywyn

Dewch i ddysgu am y recordiau cyflymder y byd ar draeth Pentywyn

Cymru Sir Gaerfyrddin

Traeth Pentywyn

Darganfod mwy

Dethlir y darn hwn o draeth 11km o hyd am ei hanes o dorri record cyflymder tir. Gosododd Malcolm Campbell record cyflymder tir y byd yma yn Blue Bird ym 1924 ac eto yn Blue Bird II ym 1927. Gosododd ei ŵyr, Don Wales record cwrs cyflymder tir trydan yn 2000. Ac ym mis Mai 2019, gosododd Porsche 911 record cwrs newydd o 338.50km yr awr. Mae'r ardaloedd y gallwch chi yrru arnyn nhw'n gyfyngedig nawr, ond os ydych chi'n dwlu ar geir cyflym, bydd gan Draeth Pentywyn le arbennig yn eich calon.

Bydd gwefr-garwyr yn dod o hyd i ddigon o anturiaethau eraill yma a fydd yn cyflymu'r pwls. Mae cychod hwylio tir yn cynnig y cyffro o deithio ar gyflymder o dros 50km yr awr ychydig fodfeddi uwchben y tywod. Neu gallwch fynd i'r dŵr ar gaiac môr neu fwrdd padlo sefyll. Ac os ydych chi'n hoff o'ch marchnerth yn fwy llythrennol, teimlwch y gwynt yn eich gwallt ar daith fywiog ar gefn ceffyl ar hyd llinell ewyn y môr.