Ewch at darddiad afon Teifi ym Mynyddoedd Cambrian

Ewch at darddiad afon Teifi ym Mynyddoedd Cambrian

Cymru Ceredigion

Ewch at darddiad afon Teifi ym Mynyddoedd Cambrian

Darganfod mwy

Mae tarddle Afon Teifi, un o afonydd hiraf Cymru, i'w gael yng ngogledd Ceredigion. Mae Llyn Teifi a’r llynnoedd eraill - Llyn Hir, Llyn Gorlan a Llyn Egnant - yn gorwedd ynghudd yn y bryniau, ar lwybr anghysbell y mynachod o Abaty Ystrad Fflur. Y grŵp hudolus hwn o lynnoedd rhewlifol dwfn yw'r lle perffaith i gilio oddi wrth brysurdeb bywyd bob dydd. Llyn Teifi yw un o'r mannau gorau yng Nghymru i fynd i bysgota yn y gwyllt, gan fod ganddo nifer da o frithyll brown gwirioneddol wyllt.