Foel Drygarn

Foel Drygarn

Cymru Sir Benfro

Foel Drygarn

Darganfod mwy

Fel yr awgryma'r enw, Foel Drygarn neu 'Moel y Tair Carn', ceir tair carnedd gladdu enfawr o’r Oes Efydd ar y copa 363 metr o uchder. Yn ystod yr Oes Haearn, ychwanegwyd bryngaer gyda rhagfuriau amddiffynnol a chytiau. Dengys ffotograffau o'r awyr gannoedd o bantiau crwn yn y ddaear, y credir eu bod yn sylfeini'r cytiau. Yn ôl y chwedl dywedir fod yna gelc o aur o dan y garreg wastad a elwir yn Fwrdd y Brenin. Ond rydyn ni'n meddwl y bydd y golygfeydd 360 gradd o Ddyffryn Teifi, Mynyddoedd y Preseli ac - ar ddiwrnod clir - Môr Iwerddon, yn ddigon o wobr i chi am eich ymdrech.