Harbwr a Thref Ceinewydd

Harbwr a Thref Ceinewydd

Cymru Ceredigion

Harbwr a Thref Ceinewydd

Darganfod mwy

Ni ddylech ar unrhyw gyfrif ddrysu rhwng y dref hon a'i chyfnither yng Nghernyw, Newquay. Ar un adeg roedd Ceinewydd yn borthladd ffyniannus ac yn ganolfan adeiladu llongau a physgota. Roedd y cildraethau diarffordd o amgylch Ceinewydd hefyd yn sicrhau bod gan yr ardal fasnach smyglo iach. Y dyddiau hyn mae'n gyrchfan wyliau glan môr boblogaidd, sy'n adnabyddus am ei theithiau cychod i chwilio am ddolffiniaid, traethau sydd wedi ennill Gwobr y Faner Las a Glan Môr ac amrywiaeth o chwaraeon dŵr. Mae harbwr cysgodol Ceinewydd yn darparu angorfeydd diogel ar gyfer cychod pleser a chychod pysgota. Mae Regata Bae Ceredigion wedi digwydd yno bob mis Awst ers y 1870au, gyda rasys hwylio i bob oed a nofio yn y môr a digwyddiadau hwyliog i blant.