Arklow Maritime Heritage Co Ltd

Arklow Maritime Heritage Co Ltd

Iwerddon Wicklow

Arklow Maritime Heritage Co Ltd

Website

Mae Amgueddfa Forol Arklow yn agored saith niwrnod yr wythnos trwy'r flwyddyn o 10am-5pm. Mae gan Arklow, sydd â chanrifoedd o dreftadaeth forol, gysylltiadau masnachol a diwylliannol â Chymru ers cyn cof. Mae'r ras rwyfo hiraf yn y byd mewn cychod agored ar y môr agored yn cael ei chynnal rhwng Arklow ac Aberystwyth bob dwy flynedd. www.arklowmaritimeheritage.ie

  • Natur & Bywyd Gwyllt
  • Hanes
  • Treftadaeth