Féile John Dwyer

Féile John Dwyer

Iwerddon Waterford

Féile John Dwyer

Website

Ar benwythnos olaf mis Medi, mae dinas Waterford yn cynnal gŵyl gerddoriaeth Wyddelig draddodiadol go iawn, sef ‘Féile John Dwyer’, a enwyd ar ôl ffidlwr lleol enwog. Mae'r ŵyl yn cynnwys cyngherddau bob nos a gweithdai cerddoriaeth/canu/dawns, a sesiynau cerddoriaeth mewn tafarndai a chaffis lleol. Rhwng 23 Medi a 25 Medi 2022. www.feilejohndwyer.com

  • Celf a Chrefft
  • Hanes
  • Diwylliant ac Adloniant
  • Aml-Weithgaredd
  • Treftadaeth