Muddyboots

Muddyboots

Iwerddon Waterford

Muddyboots

Website

Darganfyddwch rai o gadwyni mynyddoedd mwyaf eiconig Iwerddon a'u golygfeydd anhygoel. Mae Muddy Boots yn cynnig teithiau heicio pwrpasol a hyfforddiant ar sgiliau mynydda mewn tirweddau ysbrydoledig yn Ne-ddwyrain Iwerddon. Mae'r holl lwybrau cerdded wedi'u graddio, ac arweinir y teithiau gan dywysydd mynydd cymwys sydd wedi'i yswirio.