Bevel Woodworking School

Bevel Woodworking School

Iwerddon Wexford

Bevel Woodworking School

Website

Mae Bevel Furniture yn agored trwy gydol y flwyddyn. Ni waeth beth fo lefel eich sgiliau, byddwch yn dysgu'r grefft o weithio gyda phren dan oruchwyliaeth y saer coed a'r saer celfi profiadol Tommy Kelly. Gan ddefnyddio arddangosiadau clir, bydd Tommy yn cynnig cyfarwyddyd cam wrth gam ynghylch amrywiaeth o brosiectau gwaith coed. Bydd y rhain yn amrywio o offer pren a cherfio pren i brosiectau dodrefn a wneir â llaw.

  • Celf a Chrefft
  • Hanes
  • Treftadaeth