Beyond the Trees at Avondale

Beyond the Trees at Avondale

Iwerddon Wicklow
  • Natur & Bywyd Gwyllt
  • Cerdded
  • Lles ac Ymwybyddiaeth Ofalgar
  • Aml-Weithgaredd
  • Bwyd a Diod

Beyond the Trees at Avondale

website

Mae Beyond the Trees Avondale yn brofiad newydd, llawn cyffro i ymwelwyr a fydd yn agor eleni. Darganfyddwch y daith gerdded hiraf ar frig coed yn Iwerddon, ac ewch ar daith anturus uwchben y coed sy'n cyrraedd uchafbwynt yn y Tŵr Gwylio trawiadol sydd 38 m yn uwch na llawr y goedwig. Mwynhewch lwybrau'r coetiroedd, yr ardd furiog a adfywiwyd, y Seed Café a theithiau tywys o amgylch Avondale House, sef man geni hanesyddol Parnell.