Booley House

Booley House

Iwerddon Waterford

Booley House

Website

Mae sioe Booley House yn cyflwyno 90 munud o gerddoriaeth, caneuon a dawnsio step a set Gwyddelig traddodiadol go iawn. Mae hefyd yn meithrin gwaddol y storïwr Gwyddeleg huawdl neu'r seanachai. Mae'n sioe llawn cyffro sy'n symud yn gyflym, ac mae ymlaen rhwng 20 Gorffennaf a 31 Awst yn Ballyduff Upper, Swydd Waterford. Mae Booley House hefyd ar gael ar gyfer digwyddiadau preifat trwy gydol y flwyddyn.

  • Celf a Chrefft
  • Hanes
  • Diwylliant ac Adloniant
  • Treftadaeth