Clwb Golff Wicklow

Clwb Golff Wicklow

Iwerddon Wicklow

Clwb Golff Wicklow

Website

Clwb Golff Wicklow yw un o'r clybiau golff hynaf ar arfordir dwyreiniol Iwerddon. Fe'i sefydlwyd yn 1904 ac mae wedi cael ei efeillio â Chlwb Golff Hwlffordd yng Nghymru er 2004. Rydym yn cynnig profiad golffio unigryw i chwaraewyr ar bob lefel, a hynny ar gwrs ar ben clogwyn sy'n adnabyddus am ei awyrgylch croesawgar, y siop pro a'r clwb.

  • Cerdded
  • Diwylliant ac Adloniant
  • Lles ac Ymwybyddiaeth Ofalgar
  • Treftadaeth