Ferns Castle

Ferns Castle

Iwerddon Wexford

Ferns Castle

Website

Castell Ferns – dwy Genedl – dau Ddiwylliant – un Dreftadaeth a rennir. Teithiau Tywys Dyddiol o 5 Mai i 28 Medi. Yn agored o ddydd Sadwrn i ddydd Mercher rhwng 9:30 a 17:00. Mynediad am ddim. Yn achos grwpiau mawr, ffoniwch 053 9366411 neu anfonwch neges e-bost i fernscastlee@opw.ie

  • Natur & Bywyd Gwyllt
  • Cerdded
  • Hanes
  • Lles ac Ymwybyddiaeth Ofalgar
  • Treftadaeth