Ffordd y Pererin Wexford-Sir Benfro

Ffordd y Pererin Wexford-Sir Benfro

Iwerddon Wexford

Ffordd y Pererin Wexford-Sir Benfro

Website

Dau Wlad Geltaidd – Dau Sant Celtaidd – Un Siwrnai Drawsnewidiol

Mae taith pererinion i safle cysegredig wedi bod yn draddodiad Celtaidd bywiog ers y cyfnod Cristnogol cynnar. Mae un o'r llwybrau hynafol hyn - Llwybr Pererinion Wexford-Sir Benfro - bellach yn cael ei ail-ddeffro i gysylltu safle mynachaidd Gwyddelig cynnar yn Ferns, Co Wexford â Thyddewi yn Sir Benfro. Mae’r llwybr rhyngwladol hwn sydd newydd ei ailddarganfod wedi’i nodweddu gan dirweddau Celtaidd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol gyfoethog sy’n parhau i ysbrydoli cerddorion, beirdd ac arlunwyr sy’n byw ar hyd ei lwybr hyd heddiw.

Mae pererindod ar droed yn ddull gwyrdd a chynaliadwy o deithio yn yr amseroedd hyn o newid hinsawdd a cholli cynefinoedd. Mae’r llwybr hwn yn daith 260km (162 milltir) gyda bron i 100km yn ymdroelli trwy Sir Wexford o Ferns i Rosslare, ac yna croesfan 100km dros Fôr Iwerddon a thaith gerdded 60km ar Lwybr Arfordir Parc Cenedlaethol Penfro i Dyddewi. Mwynhewch!

  • Cerdded
  • Hanes
  • Lles ac Ymwybyddiaeth Ofalgar
  • Treftadaeth
  • Pererindod