Goleudy Hook

Goleudy Hook

Iwerddon Wexford

Goleudy Hook

Website

Archwiliwch y goleudy gweithredol hynaf yn y byd. Mae goleudy Hook yn Wexford, a ddewiswyd yn un o hoff atyniadau Iwerddon, yn wirioneddol unigryw. Fe'i hadeiladwyd yn bwrpasol gan y marchog William Marshal 800 o flynyddoedd yn ôl, a gallwch fynd yn ôl mewn amser a mwynhau taith dywys gan wrando ar hanesion am yr oesoedd canol a bywyd ceidwad goleudy.

  • Natur & Bywyd Gwyllt
  • Cerdded
  • Celf a Chrefft
  • Hanes
  • Diwylliant ac Adloniant
  • Lles ac Ymwybyddiaeth Ofalgar
  • Treftadaeth