GoPaddle.ie

GoPaddle.ie

Iwerddon Wicklow

GoPaddle.ie

Website

Mae cwmni GoPaddle.ie , a sefydlwyd yn 2014 yn deillio o angerdd dros gaiacio, hyfforddi, addysg yn yr awyr agored a chryn frwdfrydedd dros fyd natur, ac rydym bellach yn un o ddarparwyr hyfforddiant caiacio mwyaf blaenllaw Iwerddon ac mae gennym dîm o hyfforddwyr hynod o brofiadol yn ein cefnogi. Darperir teithiau caiacio tywysedig ar y môr ac ar yr afon yn Wexford a Wicklow.

  • Natur & Bywyd Gwyllt
  • chwaraeon dŵr
  • Hanes
  • Lles ac Ymwybyddiaeth Ofalgar
  • Treftadaeth