Holidaynests Therapy

Cymru

Cymru Sir Gaerfyrddin

Holidaynests Therapy

Website

Profiad therapiwtig – cerddwch gydag alpacas ac ymlaciwch yn nwylo iachaol Jackie mewn man lle mae'r Ffordd Geltaidd a'r Ffordd Sistersaidd yn cwrdd â Llwybr y Landsger. Cynigir cyfleoedd ar gyfer iachâd a chyflwyniadau i alpacas i bob un o westeion Holidaynests. Bydd sesiynau un i un am dâl ar gael trwy apwyntiad o fis Mehefin 2022.

  • Natur & Bywyd Gwyllt
  • Cerdded
  • Lles ac Ymwybyddiaeth Ofalgar