Homesouls Therapy

Cymru

Cymru Sir Gaerfyrddin

Homesouls Therapy

Website

Mae Cyfrinach y Cartref yn daith therapiwtig – sgwrsiwch wrth gerdded ar hyd y Ffordd Sistersaidd a'r Ffordd Geltaidd. Mae hon yn daith dywysedig i dirwedd gudd eich bywyd a'ch cartref eich hun. Mae'n seiliedig ar lyfr Lindsay, sef 'The Secret of Home’. Grwpiau bychan a theithiau un i un trwy apwyntiad.

  • Cerdded
  • Celf a Chrefft
  • Lles ac Ymwybyddiaeth Ofalgar
  • Pererindod