House of Waterford Crystal

House of Waterford Crystal

Iwerddon Waterford

House of Waterford Crystal

Website

Bydd y sawl sy'n ymweld â'r House of Waterford Crystal yn dysgu am yr hanes a'r straeon y tu ôl i un o frandiau mwyaf eiconig Iwerddon. Mae'r daith o amgylch y ffatri yn arddangos pob cam yn y broses o greu'r gwaith crisial cain hwn. Profwch yr arddangosfa fwyaf yn y byd o Waterford Crystal, ac ymlaciwch yn y Crystal Café. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.waterfordvisitorcentre.com

  • Celf a Chrefft
  • Hanes
  • Diwylliant ac Adloniant
  • Bwyd a Diod
  • Treftadaeth