International Outdoor Adventure Centre

International Outdoor Adventure Centre

Iwerddon Wexford

International Outdoor Adventure Centre

Website

Mae gan yr IOAC, sydd wedi'i lleoli'n ddwfn mewn tirwedd hynafol, ac sydd 4 km o'r Rosslaire Europort, ganolfan anturiaethwyr a meysydd gwersylla! Mae'n darparu ar gyfer teuluoedd o wersyllwyr a glampwyr, ac mae hyd yn oed yn cynnwys maes gwersylla pwrpasol ar gyfer Sgowtiaid/Guides! Rydym yn cynnig anturiaethau yn yr entrychion ar ein Rhaffau Uchel, Caiacio, a llawer mwy! Cynlluniwch eich ymweliad, rhwng mis Mawrth a mis Hydref, 'nawr, trwy ymweld â: www.IOAC.ie!

  • chwaraeon dŵr
  • Lles ac Ymwybyddiaeth Ofalgar
  • Aml-Weithgaredd