Johnstown Castle Estate

Johnstown Castle Estate

Iwerddon Wexford

Johnstown Castle Estate

Website

Dewch i ymweld â Chastell Johnstown, sy'n 900 mlwydd oed, a mwynhewch daith gerdded dywysedig o gwmpas y castell, i fyny ac i lawr y grisiau, ac yn y twnnel tanddaearol. Archwiliwch Amgueddfa Amaethyddol Iwerddon a dysgwch am fywyd yng nghefn gwlad Iwerddon. Wedi hynny, gallwch fwynhau mynd am dro yn y gerddi eang sydd â thri llyn wedi'u ffinio â llwybrau cerdded mewn coetir, ac yna ymlacio yn ein caffi. www.johnstowncastle.ie

  • Natur & Bywyd Gwyllt
  • Hanes
  • Diwylliant ac Adloniant
  • Bwyd a Diod
  • Treftadaeth