Lismore Castle Virtual Reality Tour

Lismore Castle Virtual Reality Tour

Iwerddon Waterford

Lismore Castle Virtual Reality Tour

Website

Mae Canolfan Dreftadaeth Lismore yn rhannu cipolwg ar hanes a threftadaeth aruthrol Lismore. Mae wedi'i lleoli mewn safle prydferth wrth droed Mynyddoedd Knockmealdown yn Swydd Waterford, sy'n enwog am gastell godidog Lismore (tua 1185). Mae'r uchafbwyntiau'n cynnwys Teithiau Trochi, Enwogion, Gwyddoniaeth, Realiti Rhithwir a Thywyswyr Lleol. Dewch i gael clywed am y modd y cafodd arteffactau amhrisiadwy eu cuddio a'u hanghofio am dros 200 o flynyddoedd.

  • Celf a Chrefft
  • Hanes
  • Diwylliant ac Adloniant
  • Lles ac Ymwybyddiaeth Ofalgar
  • Aml-Weithgaredd
  • Treftadaeth