Livin Off The Hook

Livin Off The Hook

Iwerddon Wexford

Livin Off The Hook

Website

Mae Liam yn cynnig teithiau cerdded hanesyddol tywysedig eithriadol o amgylch pen pellaf penrhyn Hook. Ac yntau wedi treulio ei blentyndod yn crwydro'r draethlin yn darganfod pob craig, chan ac ogof, yn ogystal â'r adeiladau a'r adfeilion hanesyddol niferus ar hyd y llwybr, mae ei angerdd dros yr ardal yn amlwg. Cynhelir y teithiau ar ddydd Mawrth, dydd Iau a dydd Sadwrn am 10:00am. www.livinoffthehook.com

  • Natur & Bywyd Gwyllt
  • Cerdded
  • Hanes
  • Diwylliant ac Adloniant
  • Lles ac Ymwybyddiaeth Ofalgar
  • Treftadaeth