Medieval Ferns Walking Tour

Medieval Ferns Walking Tour

Iwerddon Wexford

Medieval Ferns Tour

Website

Ym Mhrifddinas Hynafol Leinster, cewch glywed straeon am frenhiniaeth Aeleg, marchogion Normanaidd, symudiadau mewn grym, a seintiau a oedd yn cyflawni gwyrthiau, sef hanes y Ferns. Ymgollwch yn hanes goresgyniad ac uchelgais, a hynny trwy gyfrwng profiad hwyliog a rhyngweithiol sy'n defnyddio amrywiaeth o gyfryngau gan gynnwys rhai clyweledol, realiti rhithwir a synhwyraidd. Gweler y wefan.

  • Natur & Bywyd Gwyllt
  • Cerdded
  • Hanes
  • Lles ac Ymwybyddiaeth Ofalgar
  • Treftadaeth