Rheilffordd Suir Valley

Rheilffordd Suir Valley

Iwerddon Waterford

Rheilffordd Suir Valley

Website

Ewch yn ôl mewn amser i 1878 i ddarganfod stori'r rheilffordd yng ngorsaf Kilmeadan. Gwrandewch ar sŵn y chwiban wrth i'r trên ymadael ar daith llawn hiraeth trwy Suir Valley yn Waterford sy'n gyforiog o hanes, a dim ond ar drên neu ar hyd llwybr y Waterford Greenway y gellir ei gyrraedd. Yn agored bob dydd rhwng 1 Ebrill a 30 Medi. Mae lluniaeth ar gael yn y Whistlestop Café. www.wsvrailway.ie

  • Hanes
  • Aml-Weithgaredd
  • Bwyd a Diod
  • Treftadaeth