Saoirse Cycling Tours

Saoirse Cycling Tours

Iwerddon Waterford

Saoirse Cycling Tours

Website

Mae Saoirse Cycling Tours yn darparu ystod o deithiau seiclo hamddenol ac addysgiadol a fydd yn eich ysbrydoli i ymchwilio ymhellach i hanes, diwylliant a gastronomeg Dinas a Swydd Waterford. Bydd ein taith o gwmpas dinas Waterford yn dechrau am 10:00, ac yna bydd ein taith Greenway am 1pm. Mae'r teithiau'n cael eu cynnal rhwng mis Mawrth a mis Hydref.

  • Beicio
  • Hanes
  • Diwylliant ac Adloniant
  • Treftadaeth