Seal Rescue Ireland

Seal Rescue Ireland

Iwerddon Wexford

Seal Rescue Ireland

Website

Mae Seal Rescue Ireland yn elusen sy'n ymrwymedig i achub, adsefydlu a rhyddhau morloi sy'n sâl, wedi'u hanafu ac yn amddifad, a hybu cadwraeth forol. Dewch i gwrdd â'r morloi bychain annwyl sydd yn ein gofal a dysgwch am y modd i ddiogelu ein moroedd a'r holl fywyd ynddynt. Cynigir teithiau yn ddyddiol a rhaid archebu lle ymlaen llaw trwy fynd i https://www.sealrescueireland.org/visit-us/.

  • Natur & Bywyd Gwyllt
  • Cerdded
  • chwaraeon dŵr
  • Hanes
  • Lles ac Ymwybyddiaeth Ofalgar
  • Treftadaeth