Teithiau Gallivanting

Teithiau Gallivanting

Iwerddon Wexford

Teithiau Gallivanting

Website

Mae cwmni Gallivanting yn cynnig ystod o brofiadau mewn coetiroedd, gan gynnwys cyfuno bwyd, fforio, llên gwerin ac Ysbrydolrwydd Celtaidd sy'n seiliedig ar y Ddaear. Ymchwiliwch i hanes hynafol yr arfer Celtaidd o addoli coed ac ysgrifen Ogam. Ymunwch â mi am daith gerdded llawn hwyl sy'n addas i'r teulu cyfan mewn coetir gwarchodedig i dreiddio'n ddyfnach i Baganiaeth Geltaidd, bob dydd rhwng 1 Mawrth ac 1 Tachwedd. www.gallivanting.ie

  • Natur & Bywyd Gwyllt
  • Cerdded
  • Celf a Chrefft
  • Hanes
  • Diwylliant ac Adloniant
  • Lles ac Ymwybyddiaeth Ofalgar
  • Treftadaeth